محصولات

فتوسل پرده ای وکو

مدل 917B71

پهنای 3.8cm ، قطر 1cm ، ولتاژ 220AC

32دیود و ارتفاع 2m