مقالات

مارس 1, 2019

ویژگی های آسانسور هیدرولیک

آسانسور های هیدرولیک در ظرفیت های مختلف با طول مسیر حرکت کم به کار گرفته می شوند و معمولاً در ظرفیت های بالا نسبت به انواع […]
مارس 1, 2019

5 برند برتر آسانسور در سال 2021

انتخاب درست آسانسور برای ساختمان یک وظیفه دلهره آور می باشد. در انتخاب آسانسور چندین نکته حائز اهمیت می باشد: آسانسور مناسب برای آن ساختمان باشد […]
مارس 20, 2021

کنترل دسترسی آسانسور access control

این سیستم تعیین می کند که هر شخصی فقط می تواند در طبقات مجازی که برایش تعریف شده است تردد داشته باشد .بطور مثال ساختمانی را […]